Dukatovy stránky
 

 

 

 

 


                                                       

 

                                                     

ZPĚT NA

 

 

Obecné informace o borzích:

 

 

Borgská královnaBorgové jsou nesmírně mocná civilizace vyvinutých polorobotů - polohomanoidů z Delta-kvadrantu Mléčné Dráhy. Mají implantovány kybernetická zařízení, která zvyšují jejich technologické a bojové schopnosti. Různí Borgové jsou vybaveni rozdílným hardwarem pro specifické úkoly.
Taktická krychle 138 třídy 4      Každý Borg je začleněn pomocí neurotransceiveru do pokročilé subprostorové komunikační sítě formující Borgské společenstvo (Společenstvo) sdílející kolektivní vědomí, ve kterém byla myšlenka jednotlivce brzy nesmyslným pojmem.
      Borgové vykazují vysoký stupeň inteligence a přizpůsobivosti ve své taktice. Jakmile čelí větším prostředkům obrany či útoku, téměř ihned naleznou protiopatření. Borgská "práce" spočívá v dobývání veškerých světů, asimilaci civilizací a technologických odlišností. Každému příslušníkovi asimilované rasy jsou implantovány důmyslné kybernetické implantáty, dovolující vykonávat specifické úkoly potřebné pro Společenstvo. Tisíce světů napříč galaxií byly ovládnuty touto "módou". Borgové byli zodpovědni například i za blízký zánik El-Aurianského lidu koncem dvacátého třetího století.
      Hlavní "základnou" Společenstva je Unikomlex, který se také nachází v Delta-kvadrantu. Jedná se o složitý komplex vzájemně propojených struktur i lodí, které jsou schopny kdykoli se oddělit. V Unikomplexu se také nachází Úl, jakési hlavní myšlenkové centrum spojující všechny Borgy. Za borgského svrchovaného velitele pak můžeme pokládat Borgskou královnu, ta však byla zničena v roce 2373 (2063; ST8: The First Contact).

TROCHA HISTORIE


LocutusPrvní známý kontakt mezi Borgy a Federací byl v roce 2365, kdy Q dopravil Enterprise D mimo vesmír Federace, přímo do letové dráhy Borgského plavidla mířícího k Alfa-kvadrantu. Následkem tohoto prvního kontaktu, Hvězdná flotila začala plánovat účinnou obranu Federace. Nadporučík Shelby(ová) byla taktéž přidělena do tohoto projektu vyvíjejícího obrannou strategii (TNG: The Best of Both Worlds). Jedním z vyvinutých zbraňových systémů byl i nový U.S.S. Defiant, velmi těžce vyzbrojený prototyp plavidla Flotily.
      Předvídaný Borgský útok na Federaci přišel v roce 2366, kdy Borgské plavidlo vstoupilo do prostoru Federace a mířilo k Zemi. Stratégové Flotily očekávali útok o několik měsíců později, a tak je zachytil nepřipravené. Vzhledem k této taktické převaze vyšel i původní plán Borgů - zajmout a asimilovat Jean-Luca Picarda a učinit jej jakýmsi "tiskovým mluvčím Společenstva". Po začlenění do kolektivního vědomí se stal znám jako Locutus z Borgu a získal rozhodující velení útoku Borgů. Hvězdná flotila hromadně vyslala flotilu 40 lodí v nadějích na zastavení Borgské lodi u Wolf 359, ale nakonec ztratila 39 lodí a 11 000 životů, včetně lodi U.S.S. Saratoga. Jako Locutus, Picard vysvětlil pozemšťanům šlechetný borgský cíl - zlepšit kvalitu života v galaxii. Za předpokladu, že jiné životní formy budou částí Borgského společenstva. Následující záchrana Picarda z Borgské lodi a následné zničení tohoto plavidla však pro tuto dobu zničili všechny borgské naděje.
Úl      V roce 2368 ještě nejméně dvě borgská plavidla dosáhla území Federace, když jedno průzkumné havarovalo na povrchu měsíce ve Shluku Argolis. Jeden z Borgů, označován jako Třetí z Pěti, přežil a byl zachráněn posádkou Enterprise D. Tento Borg, pojmenovaný Tim (v originále Hugh = Hugo) byl ošetřován a uzdraven. Během Timovy rekonvalescence, posádka vyvinula útočný program, který by v kolektivním vědomí Borgů způsobil osudné přetížení v celém Společenstvu. V průběhu času se však spřátelil s Geordim La Forgem a přátelství mu poskytlo La Forgeovi argumentaci k tomu, že tento útočný program je účinná zbraň masové vraždy a neměl by být použit. Tim byl vrácen na místo nehody, kde byl zachráněn další Borgskou průzkumnou lodí. Následující návrat Tima zapříčinila jeho získaná individualita, která začala prostupovat část Společenstva. Výsledky byly dramatické: zbavení jejich skupiny identity, jednotliví Borgové byli neschopní působit jako jednotky. Neočekávaný příchod androida, Lora, toto změnil. Jmenoval sama sebe vůdcem těchto Borgů a slíbil jim prostředky, aby se stali úplně umělými životními formami, bez jakékoli závislosti na organických tělech.
Borgský znak      V roce 2369, Lore vedl Borgský velký útok proti Federaci. Využil transwarpových tunelů ke vstupu do Federálního prostoru v lodi netypického designu a zaútočil na základnu u Ohniaka III. Během této ofenzívy, Borgové útočili s pro ně necharakteristickými hněvem. Později bylo zjištěno, že je to Lorova práce. Útok byl ukončen, když byl Lore rozebrán svým bratrem Datem.
Koule      V roce 2373 se Borgové podruhé pokusili asimilovat Zemi. Federace byla opět úspěšná a odolala. Při tomto útoku jedna borgská Koule unikla do jí vytvořeného časového víru ústícího na Zemi dvacátého prvního století, roku 2063. Borgové měli v úmyslu zabránit Zeframu Cochranovi v uskutečnění prvního letu nadsvětelnou rychlostí. To by znamenalo, že by si Země nevšimla vulkánská expedice a Země by tak nadále zůstala sama. S největší pravděpodobností by tak ani nevznikla Spojená federace planet a lidé by byli podřadnou rasou neschopnou vzdorovat borgským útokům. Tento plán byl překažen posádkou Enterprise E, která nakonec zničila i Borgskou královnu*, centrální nervový uzel společenstva (ST8).

*Poznámka autora:

Toto je poněkud podivné, neboť Voyager na Borgy v čele s královnou narazil i později.

 

Ke hvězdnému datu 50541, posádka U.S.S. Voyager objevila mrtvolu Borga na planetě v Delta-kvadrantu, zatímco jednali o obchodu se Sakarskými kolonisty ukrytými v podzemí o minerálním gallicitu (VGR: Blood Fever). O několik týdnů později v Nekritském prostoru Voyager objevil planetu obývanými borgskými vojáky, kteří však byli nehodou již pět let odděleni od mysli Společenstva. Bohužel se ve volné společnosti projevila původní etnická rozdílnost a došlo k občanské válce. Ti, kteří přežili, požádali posádku Voyageru o pomoc - reaktivovat část opuštěné borgské Krychle, aby obnovili jakési zmenšené Společenstvo. Společné myšlenky by znovu celou komunitu sjednotily (VGR: Unity).
      Voyager na Borgy narazil ještě několikrát, ve větší či menší míře. Jeden z dřívějších vojáků se stal i členem posádky. Při tomto setkání došlo dokonce k částečné asimilaci tohoto plavidla Federace.