Stránky o AČR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Průběh bojů na Dukle:

V září a říjnu 1944 uskutečnila vojska 1. a 4. Ukrajinského frontu Východokarpatskou operaci k přímé podpoře Slovenského národního povstání a osvobození východního Československa.

Útok 1. a 4. Ukrajinského frontu začal 8. - 9. září. Hlavní události se vyvíjely na styčných křídlech obou frontů. Zde operovala 38. armáda generála Moskalenka a 1. gardová armáda generála Grečka. Spolu s 38. armádou bojoval 1. Československý armádní sbor pod velením generála Ludvíka Svobody. Útok těchto armád vešel do dějin pod názvem KARPATSKO - DUKELSKÁ OPERACE.

Sovětská vojska a Československý sbor museli postupovat za mimořádně těžkých podmínek. Silně členitý terén, nedostatek cest a lesní masívy ztěžovaly manévry, zejména tanků a komplikovaly použití dělostřelectva a letectva.

Nepřítel kladl zběsilý odpor, vojáci tvrdě bojovali o každou obec a každou kótu... Dne 20. září vstoupily svazky 1. gardové armády na území Československa. svazky 38. armády a 1. Československého armádního sboru, zdolávajíce odpor nepřítele, pronikly koncem září k hlavnímu karpatskému hřebenu a 6. října dobily Dukelský průsmyk.

Počet padlých, nezvěstných a raněných: počty se v publikacích různí

RUSOVÉ ... 80.000 vojáků

NĚMCI ... 54.000 vojáků

ČECHOSLOVÁCI ... 6.500 vojáků

Slovensko