DUKATOVY STRÁNKY 

 

 

 

 


Warpové rychlosti v TOS

 

V TOS byl pro výpočet rychlosti používaný vzorec:

v = x*(w^3)*c

„x“ je proměná, která charakterizuje hustotu materiálu v místě průletu.

Tato proměná byla v TNG odstraněna, neboť subprostorové pole bylo tak zdokonaleno,

že rychlost nebyla ovlivňována okolním prostředím.

 

Po dosazení dostaneme asi toto:

 

Warp

Násobek rychlosti světla

1

1

2

8

3

27

4

64

5

125

6

246

7

343

8

512

9

729

10

1000

11

1331

12

1728

13

2197

14.1

2803.221 (epizoda The Which Survives)

 

Z těchto hodnot jsem pro názornost sestavil graf

Graf pro seriál TOS

Jak vidíte, průběh funkce je kubický (rychlost roste s třetí mocninou warpu)

 

Warpové rychlosti v TNG

 

Tady je to s jednoduchou rovnicí trochu problém. Musíme vycházet z hodnot z různých zdrojů.

 

Warp

Násobek rychlosti světla

Zdroj

Poznámka

1

1

TM

 

2

10

TM

 

3

39

TM

 

4

102

TM

 

5

214

TM

Rychlostní limit Federace

6

392

TM

 

7

656

TM

 

8

1024

TM

 

9

1516

TM

 

9.2

1649

Encyklopedie

 

9.6

1909

Encyklopedie

 

9.9

3053

Encyklopedie

Maximální rychlost Enterprise-D

9.975

?

Epizoda

Maximální rychlost Voyageru

9.99

7912

Encyklopedie

 

9.9997

198696

TM

(odvozeno) Rychlost subprostorového rádia

9.9999

199516

Encyklopedie

Maximální rychlost zesíleného subprostorového rádia

 

Graf závislosti spotřeby energie a rychlosti v závislosti na hodnotě Warpu

Graf pro seriál TNG

Jak je vidět, energeticky je udržení celočíselných hodnot warpu méně energeticky náročné, než hodnot desetinných. Pro hodnoty warpu do 3 tento graf zhruba odpovídá tomu z TOS, ale při vyšších hodnotách už muselo být patrné, že stará stupnice neodpovídá realitě a byla nahrazena novou. To se ale nestalo okamžitě, Federaci trvalo velmi dlouho, než tak učinila (oproti tomu Klingoni na ni přešli již okolo roku 2280). Je to situace podobná např. situaci okolo SI v USA. Navíc má tato stupnice velkou výhodu v tom, že hodota Warp 10 odpovídá nekonečné rychlosti a proto nemůže být dosažena ani překonána (Voyager neberte vážně). Její alternativou jsou červí díry, teleportace nebo přesun Q, kteří se dokáží pohybovat na libovolnou vzdálenost v nulovém čase.

Není nutné rychlosti Warp 10 dosahovat, protože pro dostatečně blízkou hodnotu je rychlost lodi taková, že pro ni není problém absolvovat cestu napříč Galaxií ve zlomku sekundy (i když tady už by byl jiný problém - s navigací).