Dukatovy stránky 

 

 

 

 

 


 

Osobní spis, Kes

 

Herec: Jennifer Lien

Celé jméno: Kes

Rasa: Ocampa

Aktuální přiřazení: USS Voyager, Zdravotní sestra, Botanička

Rok narození: 2370

Místo narození: Ocampská planeta

Rodiče: Otec Benaren, matka Martis

Manželský stav: Svobodná

 

 

 

Kes se narodila a po nějaký čas vyrůstala na své rodné planetě v podzemním ocampském městě. Její předkové se před dávnými časy uchýlili pod povrch (atmosféra planety byla ekologicky zdevastována), kde postupem doby vystavěli nádherná města. Zde byli skryti před ostatním, především nepřátelským světem. O jejich přežití a blaho se starala velmi mocná bytost, zvaná Ochránce, která obývala "stanici" na orbitu planety. V posledních letech, kdy byl Ochránce už vyčerpán a unaven (pravděpodobně stářím), hledal novou bytost, která by se starala o jeho svěřence. Praktiky, které využíval při hledání nových forem života, spočívaly v teleportaci bytostí, či objektů s bytostmi na místo do Delta kvadrantu z celého vesmíru. Tímto způsobem byla přenesena i vesmírná loď Voyager s celou posádkou 70 000 světelných let od domova. I přes usilovnou Ochráncovu snahu se však nepodařilo najít vhodnou živou bytost. Voyager bezprostředně po jeho smrti zničil stanici (přímá Ochráncova žádost), aby nepadla do rukou nepřátelských Kazonů. Bohužel tak přišla celá posádka Voyageru o možnost návratu domů stejnou cestou, jakou sem přišla.
Ocampové se dožívají v průměru 9 (ojediněle 20) let. Fakt, že Kesin život by měl být tak krátký a bez žádného dobrodružství, kterého bylo v bezpečném teple domova pramálo, ji donutil, aby se vydala hledat cestu na povrch planety. Vždyť žádný Ocampa po dobu několika století nevystoupil na povrch. Kes byla touto myšlenkou, tak posedlá, že se ji po několika neúspěšných pokusech podařilo cestu ven najít. Jen co spatřila sluneční paprsky a nadechla se čerstvého vzduchu, byla zajata společností Kazon-Ogla. Ti se uchýlili na Ocampskou planetu, aby zde našli cestu do podzemí a tím získali neuvěřitelné bohatství, které se ve velkých podzemních městech nacházelo. Kes však odmítala vyzradit cestu do nitra planety a byla za svoji mlčenlivost Kazony mučena. Ze zajetí Kazonů ji přišel zachránit její přítel Neelix, který si s sebou přivedl pomoc z Voyageru.
Protože Kes odmítla vrátit se zpět domů (do krásného podzemí) a žít opět nudným životem, rozhodla se, že půjde se svým přítelem na Voyager. Na palubě ji bylo umožněno vybrat si své zaměstnání. Rozhodla se, že zde vytvoří hydroponickou zahradu (stejnou jako měli její rodiče na Ocampě). Tím zajistila Neelixovi přísun čerstvého ovoce a zeleniny, které hned šéfkuchař zpracovával do více či méně chutných pokrmů.
Po krátké době, kdy se Kes seznámila s Doktorem, který ke svému překvapení zjistil, jak rychle se mladá ocampská dívka dokáže učit, začala pomáhat na ošetřovně. Díky lásce ke květinám však neopustila hydroponickou zahradu a starala se o ni ve svém volném čase.

 

Osobní spis, Dodatek: Kapitán Kathryn Janeway

 

I přesto, že je Kes nejmladším členem posádky na Voyageru (nepočítáme-li dceru dustojníka Wildmanové), je velkým přínosem pro celou loď. Za tak krátkou dobu se stačila naučit velmi mnoho lékařských postupů a praktik a v mnoha případech je schopna našeho Doktora zastoupit. Při přetížení Doktorovi databáze, kdy přestal celý program AK-1 fungovat, byla nucena vyzkoušet si své znalosti v praxi a to bez jakékoliv pomoci. Tento úkol zvládla výborně a bez nejmenších problémů. Stejně tak se zapříčinila o obnovení Doktorova programu, když byla celá posádka lodi zaneprázdněna momentální bojovou situací.
Jejím velkým přítelem (kromě Neelixe a Doktora) je zároveň její učitelem - poručík Tuvok, který jí neustále pomáhá rozvíjet, kdysi dávno zapomenuté a zanedbávané, ocampské telepatické schopnosti. Při studiích dělá velké pokroky, čehož si je vědom i sám Tuvok. (Při setkání s druhou bytostí, podobnou Ochránci zvanou Suspria, jsme objevili několik Ocampů, žijících pod její ochranou na stanici. Tito mnohem vyspělejší Ocampové pomohli Kes rozvinout telepatické dovednosti do takové míry, že jimi nepřipravená Kes zničila své rostliny a málem zabila i svého učitele Tuvoka.)
I přes Kesino mládí jsme byli svědky ocampského stavu – elogia – což je ekvivalent terranského těhotenství. Přestože otázky výchovy dítěte mezi Kes a Neelixem nebyly zpočátku jednotné, nakonec se dohodli, že oba dítě chtějí. Doktor, který byl zasvěcen do rituálu zvaný Rolisisin, pomáhal Kes s přípravami. Nakonec se však ukázalo, že elogium bylo falešné.
Dalšímu stresu byla mladá dívka vystavena, když došlo díky poruše transportéru ke spojení Neelixovy a Tuvokovy DNA. Vznikla nová bytost - Tuvix, která v sobě skýtala, pokud se to dá reprodukovat, oba Kesiny přátele. Její situace byla o to těžší, že k ní Tuvix choval city, které nemohla opětovat. Nakonec se Doktorovi podařilo najít způsob, který vrátil oba členy posádky do původního stavu.

 

Osobní spis, Dodatek: Pohotovostní Zdravotnický Holoprogram AK-1

 

Při kontaktu s Druhem 8472, byla Kes vystavena působení telepatických vln. To mělo vliv na její organismus v podobě zrychleného evolučního vývoje. Ani po kompletní mikro-synaptické analýze se mi nepodařilo najít způsob zpomalení její zvyšující se telesynaptické aktivity.
Jelikož její stav představoval obrovskou hrozbu pro Voyager (její tělo se destabilizovalo na molekulární úrovni a nebohá dívka se začala měnit v čistou energii), rozhodla se dobrovolně loď opustit. Na rozloučenou dala přátelům z Voyageru obrovský dar - přenesla Voyager bezpečně přes území Borgů a přiblížila ho o 9 500 světelných let blíže k domovu (pozn. Ocampa: doufám, že se s ní ještě někdy setkáme a čím rychleji a víckrát, tím lépe...).

 

Jennifer Lien

 

Jennifer se narodila 24. srpna 1974 ve státě Illinois v USA. Herecké nadání se začalo objevovat již v útlém věku. Toho si všiml její učitel angličtiny a dramatiky, který v ní jiskru herectví dále rozvíjel. Poprvé si zahrála ve třinácti letech na školním divadelním festivalu. Objevovala se především v Shakespearových dramatech – Othello. Před kamerou poprvé stanula, při natáčení reklamního spotu pro jednu nejmenovanou společnost. Opravdovou televizní roli dostala až v epizodě dramatu Oprah Winfrey. Kariéra pokračovala v dramatu od společnosti NBC - Another Worlds, kde ztvárnila roli Hannah Moorové, to jí bylo 16 let. Protože není jen nadaná herečka, ale i zpěvačka, věnuje se studiím hudby a zpěvu. Nejoblíbenějším nástrojem je trombón. Její příjemný hlas jsme mohli slyšet např. ve francouzském filmu Baby Blood.
Později propůjčila svou maličkost televizní show společnosti ABC nazvané Phenom a objevila se také ve filmu The Hairy Bird.
V devatenácti letech byla angažována v seriálu Star Trek: Voyager, (kde nosila po necelé tři sezóny paruku, ale tu si od 63. dílu Before and After sundala. Mohli jsme obdivovat naprosto úžasné dlouhé a kudrnaté vlasy...) ze kterého na konci čtvrté série odešla.
Jenniferyn hlas si producenti propůjčili pro kreslené a animované seriály a filmy typu: DuckMan, Jonny, Man in Black, Quest, Perceptions a Lion King 2.
Z posledních projektů, ve kterých Jennifer vystupuje, jmenujme tyto: S. L. C. Punc a American History X.