Dukatovy stránky 

 

 

 

 

 


Osobní spis, Kira Nerys

 

Herec: Nana Visitor

Celé jméno: Kira Nerys

Rasa: Bajoranka

Hodnost: Major (Bajoranské hodnocení)

Aktuální přiřazení: Hluboký vesmír 9, První důstojník

Vzdělání: Hvězdná Akademie, 2350-54

Datum narození: 2343

Místo narození: Provincie Dahkur, Bajor

Manželský stav: Svobodná

Potomci: Žádní

Prioritní kód: Alpha-1, Bajorský centrální archiv

 

 

Psychologický profil, MUDr. Julian Bashir

 

Ačkoliv Kira vždy měla taktické a strategické schopnosti na takové úrovni, že jí umožňovaly vykonávat její práci na opravdu vysoké profesionální úrovni, její osobnost se, od té doby co jsem ji roku 2369 poprvé potkal, stále rozvíjela. Nejvíce to bylo znát na intepersonální komunikaci a větší sebejistotě. Našla v sobě také představivost, kteou její dětství pronásledovaného uprchlíka téměř zcela potlačilo. Protože tak dlouho žila nebezpečným životem, jsou její emoce vždy blízko povrchu a většinou jsou velmi silné - láska, žal a zlost jsou převažující. V průběhu doby se pomalu vyrovnala jak se svou násilnou minulostí, tak se svým silně proti-Cardassianským smýšlením.
Mladá Kira Nerys byla vystavena stejně hroznému a brutálnímu životu jako mnoho jiných Bajoranů: její otec, profesí farmář nebo zahradník, byl zabit, když bojoval v hnutí odporu a její matka, malířka ikon, zemřela na podvýživu v uprchlickém táboře Singha, když byly Nerys tři roky. Měla alespoň dva bratry a, jak se zdá, žádnou sestru. Jediná hra, kterou v dětství v táboře mahli hrát, byl Bajoranský springball. V táborové škole se ve čtyřech letech naučila některé dovednosti, jako např. malovaní prsty. Je ironií, že ačkoliv své nadání nerozvíjela, stala by se, kdyby byl starý Bajorský kastovní systém přežil okupaci, pravděpodobně členem umělecké skupiny J'barra z Ih'vally.
Ve svých pouhých 12 letech, po té co pracovala v dolech, byla osiřelá Kira naverbována Loritem Akremem do Shakaarovy buňky odporu (buňka byla pojmenována po svém vůdci). Po roce, kdy obíhala pochůzky a čistila zbraně, ji buňka konečně plně přijala. Shakaar schválil, aby nahradila chybějícího člena při nájezdu na Cardassijský sběrač. Náušnici, kterou dnes nosí, jí z kovu tohoto sběrače vyrobila Lupaza, její přítelkyně z buňky, poté, co Kira při snaze zapůsobit na buňku pozabíjela celou skupinu vykládající sběrač.
O rok později pomáhala dočasně osvobodit nechvalně známý Cardassianský pracovní tábor Gallitepp a časem se naučila pilotovat zastaralý útočný člun při náletech na utlačovatele. Zimu 2360-61 protrpěla spolu s ostatními členy buňky v jeskyních Dahkurských hor - neozbrojená a hladová. Její skupina se v této oblasti vyhýbala Cardassianům po deset let. Kira nikdy nebyla v Cardassijském vězení, ale jednou byla vysvobozena z Cardassijského vyšetřovacího centra svými přáteli z buňky.
Její válka za osvobození Bajoru také zahrnovala vraždu - jako když pomáhala s plazmovou bombou určenou pro dům Gula Piraka v Hathonu, nebo se roku 2365 dostala na palubu stanice Terok Nor, aby zabila kolaboranta. Tyto vraždy jí později velmi tížily a ani výsledné vítězství jí nedokázalo ulevit. Ironií je, že poprvé potkala Oda a Quarka právě na této vražedné misi a byla tehdy málem chycena. Pravda o tomto případu se nedostala na světlo dříve, než se stala prvním důstojníkem na stanici.
Přijala povýšení na majora a místo Bajoranského vojenského atašé u Bena Sisko a Hvězdné Flotily na Hlubokém vesmíru 9 po stažení Cardassianů roku 2369, ačkoliv to nejprve odmítla a protestovala proti rozhodnutí provizorní vlády pozvat na stanici Hvězdnou Flotilu. Ona a Sisko se pomalu naučili spolupracovat a důvěřovat jeden druhému a navzájem respektovat své postupy. Nedlouho poté, kdy riskovala svůj život a kariáru, aby vysvobodila neochotného Bajoranského hrdinu Li Nalase, byla dočasně odvolána během neúspěšného pokusu o převrat na Bajoru. Tehdy také poprvé potkala Vedeka Bareila, tehdy předpokládaného nástupce Kai Opaky, a jeden se do druhého zamilovali.
Ačkoliv se Bajor stal nezávislým, smutek je stále součástí jejího života. Byla to právě Kira, kdo vykonal rituál smrti za Opaku, když byla kai uvězněna a zdánlivě usmrcena v Gama kvadrantu. Následujícího roku stála Kira na Bareilově straně, když skandál týkající se beznadějné situace během okupace zhatil jeho šance, že by se mohl stát dalším kai. Ještě o rok později se musela vyrovnat s jeho smrtí během jednání o Cardassijsko-Bajorské mírové smlouvě, za kterou by si nejraději připsala zásluhy pouze Winn. Ale Kira měla i některé útěchy. Zamezila Winn, aby se stala světským vůdcem Bajoru, pomohla překonat tehdejší krizi a podpořila svého odbojového vůdce Shakaara při jeho.php3iraci na tento post. O rok později se do něj zamilovala a Gul Dukat o ní poznamenal, že je přitahována k silným mužným typům. Navíc byla Kira přitahována i k Tomu Rikerovi, a to i přes svou lásku k Bareilovi. Když Tom ukradl U.S.S. Defiant přemluvila ho, aby přijal Dukatův a Sikův návrh, vzdal se a šel do Cardassijského vězení. Slíbila mu, že se mu jednou pokusí pomoci s útěkem.
Díky své původní nedůtklivé reputaci musela Kira Siska přesvědčit, že dokáže vyřešit i případy, které se jí úzce dotýkají. Těžce se vyrovnávala s faktem, že nemůže vždycky bojovat za vyděděnce. Její nenávist ke Cardassianům se utlumila mnohem rychleji, než by si kdy byla myslela. Sympatizovala s udivujícím případem Aamina Marritzy a někdy se dokonce spojila s nenáviděným Gulem Dukatem. Zachránila Dukatovu napůl Bajoranskou dceru z jeho vlastních rukou, aby ho ochránila od hanby a později jí pomohla, aby se nestala tulákem a záškodníkem jako on. Hnusí si Quarka a všechny Ferengy a do jeho baru chodí jen velmi zřídka. Cítí, že typy z "Hvězdné Flotily" žijí příliš automatickým stylem života a nespoléhají příliš na svůj důvtip a stále si myslí, že samotná Federace Planet je "naivní". Avšak její zkušenosti s Cardassiany z ní udělaly silnou zastánkyni osobní svobody a odpůrce zbytečných bezpečnostních přehmatů.
Ačkoliv na počátku nebyla příliš nábožensky založená, tak jako správný věřící podporovala Winn až do doby, kdy byla odhalena její zrada. To Kirou otřáslo a ještě více začala obdivovat Siskovu povahu - třebaže se nikdy necítila pohodlně při práci pod velením "Vyslance." Dnes, zdá se, již věří hlouběji a denně medituje ve svých místnostech, ale nikdy nemá vize o vůli proroků jako Winn. Její spartánský byt obsahuje osobní Bajoranskou kapli - běžnou ikonu za oltářem - lehátko a stůl se dvěma židlemi.
Roku 2371 byla Kira unesena a chirurgicky změněna, aby vypadala jako Cardassian. Byla pěšcem v propracovaném plánu Obsidiánového řádu, který měl odhalit otce jejího alter-ega, mocného legáta, jako Cardassijského disidenta. Po jeho záchraně se mezi nimi objevilo podivné pouto. Později téhož roku byla krátce před Barielovou smrtí vybrána za předsedkyni festivalu Díkůvzdání na Hlubokém vesmíru 9 a plánovala, že tento svátek stráví s ním. Místo toho se, díky Zanthijské horečce Lwaxany Troi, která ovšem působí pouze při již existující latentní náklonnosti, zamilovala do Bashira.
Kira se udržoje ve formě a štíhlá díky své životní lásce j Bajoranskému springballu. Kromě sledovýní výsledků místního týmu si občas dopřeje hru v holoprogramu. Protože nerada zahálí a její drsné dětsví příliš nepodpořilo její fantazii, obvykle holosuity považuje je za ztrátu času a dává raději přednost opravdovým věcem - tento rys její povahy se Daxová snaží změnit. Přes svůj skromný vzhled Kira používá dámské toaletní potřeby jako např. tělové mléko. V hudbě zná pouze Bajoranské skladatele a necítí se, i přes kariéru své matky, být umělecky založená. Někdy si dopřává Bajoranskou synthalu, Stardrifter, Bajoranský zázvorový čaj a horkou kávu. Nikdy nevyhrála nic před Quarkovými "cenami", ale ví, jak se hraje Dabo.

 

Psychologický profil, Dodatek: MUDr. Julian Bashir

 

Od posledního zápisu jsem sledoval, jaký vliv na Kiřin život mají dvě důležité události: její vzájemné ovlivňování s Gulem Dukatem a její působení v roli náhradní matky pro O'Brienovo nenarozené dítě.
Cesta s Dukatem na počátku roku 2372, kdy hledali ztracenou Bajoranskou vězeňskou loď Ravinok, dala podnět k celé řadě událostí. Konečně zjistila, že její kolegyně z Shakaarovy buňky Lorit je mrtvá. Tvala na tom, aby Dukat nechal naživu svou nelegitimní dceru Ziyal, což ho stálo jeho postavení a on se stal záškodníkem proti útočícím Klingonům. Kromě toho také Kira trvala na tom, aby Ziyal zůstala na stanici, nedotčená vnějším chaosem a pod její ochranou. Celá tato peizoda také odhalila Dukatovu náklonnost k ní - to ovšem Kira údajně snadno smetla ze stolu, ačkoliv myšlenka na mezikulturní vztahy mezi dřívějšími nepřáteli jí znepokojila.
Nouzová transplantace transportérem, kterou jsem provedl, abych zachránil O'Brienův zárodek po zranění Keiko, měla díky Bajoranským zárodečným rozdílům celou ředu důsledků, když jsem rozhodl, že Kira bude muset dítě donosit. Dobrým předporodním tahem pro všechny byla žádost, aby se přestěhovala k O'Brienovým, ale věřím, že narození dítěte konečně dovolilo Milesovi uklidnit se a přestal si dělat starosti o vše - od Kiřina návyku na raktajino až po mé podezdření, že k sobě spolu s Kirou chovají latentní náklonnost. Když porodila dítě pomocí tradičních Bajoranských relaxačních technik zmírnil, alespoň se domnívám, její port-partum syndrom - pokud jí v tom už něco mohlo pomoci. Její rekce v tomto směru budu dále monitorovat.
Kira měla typické Bajoranské symptomy kýchání, svalových křečí a oteklé nohy a ačkoliv nemá ráda bylinu makara, ta jí zachránila život, když posílila její organismus, při tom, kdy ji injekcemi otrávil únosce. (Opravdu jsem si myslel, že se Kira uklidnila a její povaha již není tak výbušná. Tato epizoda jí ale opět dostala do varu a ona se vydala za tímto lovcem jejích bývalých kolegů z bu%nky odporu.)
Kromě toho to vypadá, že Kira i Sisko se cítí více v pohodě ve vztahu k jeho dvojí roli "Vyslance" a velitele stanice, a to zejména po Siskových vizích pagh'tem'far. Na druhou stranu se mi svěřila, že její celoživotní víra v Oda byla těžce otřesena, když nedávno vyšel najevo jeho pokus o rychlou spravedlnost v roce 2366, kdy pomohl popravit tři nevinné Bajorany na Terok Noru během okupace - pro konstábla velmi netypický scénář.

 

Nana Visitor

 

"Kira je ztělesněním archetypu bojovnice, ktarý v sobě mají v menší či větší míře všechny ženy," vysvětluje Nana. "Její agresivita není bezdůvodná, ale je spjata s její láskou ke kultuře, duševnu a historii lidí na Bajoru. Je fyzicky i psychicky vyrovnanou odvážnou bojovnicí, která udělá cokoliv pro dobro Bajoru."
Rodačka z New Yorku, Nana, se narodila ve westsidu v divadelní čtvrti. Je dcera divadelních rodičů - její otec byl choreografem na Broadwayi a její matka instruktorkou baletu. Samotná Nana začala v sedmi letech studovat balet ve studiu své matky a po ukončení střední školy vstoupila do světa Broadwaye.
Objevila se po s Angelou Lnsburyovou v putovním vystoupení "Gypsy" a později hrála ve hře "42th street." Její další vystoupení zahrnují "My One and Only," "The Ladies Room" v Tiffanyho divadle v Los Angeless a "A Musical Jubilee." Když ještě žila v New Yorku, působila v soap opeřách ABC "Ryan's Hope" a "One Life to Live." Jejím celovečerním debutem byla role s Avou Gardnerovou ve filmu "The Sentinel."
Od svého příchodu do Los Angeles roku 1985 se Nana objevila v mnoha televizních show, jako např. "Empty Nest," "Murder, She Wrote," "Baby Talk," "thirtysomething," "Jake and the Fatman," "L.A. Law," "In the Heat of the Night" a "Matlock." Navíc Nana hrála roli Bryn Nwehousové v sitcomu NBC "Working Girl."
Visitor a její manžel, kolega herec ze seriálu Star Trek: Deep Space Nine Alexander Siddig, žijí v Los Angeless.