Dukatovy stránky 

 

 

 

 

 


 

Osobní spis, Quark

 

Herec: Armin Shimerman

Celé jméno: Quark

Rasa: Fereng

Datum narození: 2333 (pozemský ekvivalent)

Místo narození: Ferenginar

Rodiče: Ishka a Keldar

Manželský stav: Svobodný (rozvedený, bývalá manželka Grilka)

Potomci: Žádní

Pracovna: Quarkův bar, Majitel a barman

 

 

 

Psychologický profil civilisty: Zpráva Dr. Juliana Bashira

 

Quark, díky své přítomnosti na DS9 při objevu červí díry jeden z nejvýznamnějších současných Ferengů, vlastní podnik "U Quarka" na Promenádě DS9. Nemá rád, když je nazýván barmanem - raději si říká "hostitel", protože si sám sebe představuje jako vnímavého rádce, zprostředkovatele dobré vůle a poctivého podnikatele. Udržuje si přátelské vztahy s posádkou Hvězdné flotily a poté, co byla podepsána Cardasijsko-Bajorská mírová smlouva pojmenoval nové suflé po Kai Winn. Ve skutečnosti má pověst, že za jistou cenu dokáže sehnat cokoliv - s pomocí sítě zdrojů, jejímž prostřednictvím se také podílí téměř na každém nezákonném nebo pokoutním obchodu na stanici. Snažil se dokonce vynutit si sex na svých Dabo dívkách. Když o něm Odo prohlásil, že je "odporný", hrdě se chvástal: "Až do smrti!" a prohlásil, že lhaní je dar. Občas ale cítí vinu a lituje některých svých činů. Vzrušuje ho hazard jak při hře tak v obchodu.
Jeho jediný sourozenec je bratr Rom, kterého často škádlí a zlobí, když o něm říká, že prakticky nemá uši. Dokonce ukradl Romovy dárky od Keldara ke křtinám, se ziskem je prodal a místo nich nastrčil starou zeleninu. Jeho otec mu koupil jeho první kopii Pravidel zisku, ale byla to jeho matka, která mu pomáhala při jejich studiu. To se opakovalo i v jiných případech, ale Quark si to velmi dlouho nepřipouštěl a nechtěl vidět matčinu samostatnost.
Když dosáhl roku 2351 dospělosti, opustil co nejrychleji rodný dům, ačkoliv mu jeho otec radil, aby zůstal. Protože odešel o 10 let před Romem, nevěděl o vleklých Keldarových obchodních neúspěších v době před jeho smrtí. Ve svých 20 letech se Quark stal učedníkem u okresního pod-Naguse, ale poté, co se vyspal s jeho dcerou, ztratil své ceněné místo. Poté osm let sloužil na Ferengijské nákladní lodi jako kuchař a naučil se něco o strojírenství a transportní technologii.
Roku 2360 provozoval černý trh z tehdejšího Terok Noru a ilegálně prodával Bajoranům předražené jídlo, zatímco si oficiálně vydělával provozováním kasina pro Cardassijské okupanty. V té době si získal několik kontaktů v Cardassijské unii, z nichž nejvýznamnější byl Glinn Boheeka. V tu dobu se na stanici přestěhoval i Quarkův bratr Rom se svým synem Nogem.
Ve zmatku po Cardassijském odchodu z nově pojmenovaného DS9 roku 2369 plánoval Quark odchod ze stanice. Komandér Sisko ho ale přesvědčil, aby zůstal, když mu pohrozil uvězněním jeho synovce Noga za krádež a slíbil mu, že když zůstane, nebude muset platit za pronájem prostorů, energii ani za údržbu. Jeho rozhodnutí zůstat bylo vskutku osudové, protože vedlo ke kontaktům s velkým Nagusem Zekem a Dominionem. Dokonce jeden týden sám zastával post velkého Naguse a čelil hrozbě smrti, když Zek předstíral své odstoupení, aby vyprovokoval svého zrádného syna.
V následujícím roce vedl obchodní misi s cílem kontaktovat Karemmany z Dominionu. Stal se prvním Ferengem, který se setkal s Jem'Hadary a Vorty z Dominionu, když byl spolu se Siskem zajat na jejich společné dovolené v Gama kvadrantu o osm měsíců později. To vedlo k Zekově žádosti, aby byl na palubě Defiantu roku 2371 při pokusu kontaktovat Dominion. Poté, co v baru sebeobraně zabil jejího manžela Kozaka, vstoupil Quark do dočasného manželství s Klingonkou Grilkou. Aby zachránil její dům, postavil se jejímu rivalovi D'Ghorovi před Klingonskou Nejvyšší radou na Qo'nosu.
Quark si pamatuje alespoň to nejhorší z lidské historie, a když mluví o lidských pocitech nadřazenosti dokáže se chovat velmi rasisticky. Později v tomto roce "ochránil" svou milovanou Ferengijskou kulturu před vlivem Bajorských Proroků, když se stal po Sikovi A Zekovi teprve třetím ne-Bajoranem, o kterém se ví, že prožil vizi "orbitu", setkal se s proroky a přitom je přesvědčil, aby vrátili Naguse do jeho původního stavu. I přes intervenci Ferengijského Obchodního Úřadu (FCA - Ferengi Commerce Authority) byl roku 2372 donucen, aby (alespoň v tajnosti) uznal sdružení svých zaměstnanců do odborů a splnil jejich požadavky. Tento rok se také po 20 letech poprvé vypravil na svou domovskou planetu, když se Ishka odmítla zříci svých feministických názorů a zvyků a uvedla tak Quarka do nebezpečí, že mu bude zabaven jeho majetek. Quark se svou matkou konečně smířil a ona se před likvidátorem FCA Bruntem naoko vzdala svého způsobu života.
Ke konci roku 2370 v sobě našel dokonce i Rom páteř a ve věci jejich matky se Quarkovi postavil - jeho přesvědčení bylo založené na vzpomínkách na rodiče v době, kdy Quark už rodný dům opustil. Rom také podpořil Nogův vstup do Akademie Hvězdné flotily, který se Quark naopak pokusil sabotovat upravením simulátoru při Nogových zkouškách. V následujícím roce se také díky němu on, jeho bratr a Nog málem stali laboratorními exempláři, když se při nehodě Quarkova nového raketoplánu propadli časem do roku 1947 a nouzově přistáli v Rosswellu na planetě Zemi.
Quarkovi se velmi líbí Dax a Kira. Roku 2363 prožil překvapivou měsíční romanci a Cardassianskou žurnalistkou Natimou Lang, láskou jeho života. Ta ho neudala za podporování Bajoranů, ale poté, co použil její tajné přístupové kódy, aby si přilepšil na zisku, se cítila zrazená a opustila ho. O sedm let později, když se jako Cardassijský disident objevila na stanici mu řekl, že toho potom litovala. Podivnou souhrou okolností se Quark zamiloval do Pel, Ferengijské feministky, která ho nakonec stála jeho podíl na všech budoucích ziscích velkého Naguse Zeka v Gama kvadrantu. I přes svou vnější tvrdost velmi snadno podlehne hezké tvářičce jakékoliv rasy. Když jednou O'Brienovi vytýkal, že žádný z jeho rodinných problémů by neexistoval, kdyby jeho manželství fungovalo podle Ferengijského modelu submisivních žen, byl dotázán, proč se ještě sám neoženil. Odpovědi na tuto otázku se Quark vyhnul.
S Odem vede dlouhodobý souboj důvtipu, ale ačkoliv se tento souboj stává chvílemi zlomyslným, mezi oběma soupeři panuje respekt a v poslední době dokonce náklonnost. Ačkoliv se chlubí, že se dokáže vyhnout odhalení, byl již více než jednou přistižen při činu, ale vždy mu byl vyměřen jen doslova titěrný trest. Stále má staré Cardassijské bezpečnostní kódy až do úrovně 7 (tedy o úroveň výše než Odo) a ví toho dost o technice, aby dokázal nainstalovat maskovací zařízení na lodi, které k tomuto účelu původně nebyly určeny. Otevírání zámků všech typů patří mezi další z jeho schopností.
Když bylo roku 2370 Martusem Mazurem otevřeno naproti Quarkovu baru nové kasino, Quark málem zbankrotoval. Zachránil se tím, že zorganizoval racqutbalový turnaj mezi O'Brienem a dr. Bashirem. Do té doby o tomto sportu mnoho nevěděl, ale rychle se naučil dost, aby dokázal dálkovým ovládáním hru ovlivňovat. Hraje také rád Ferengijskou hru Tongo. Daxová o něm říká, že se těsně před nákupem drbe na levém uchu - pro hráče Tonga "smrtelné" prozrazení.

 

Bezpečnostní záznam: Zápis provádí Odo, šéf bezpečnosti, SD 49000

 

Quark je Ferengijský barman s přehnaným pocitem vlastní důležitosti a inteligence. Jeho bar je centrem švindlů a nezákonných obchodů.
Roku 2362 ho Romulané obvinili z překupnictví, když Fallit Kot ukradl zásilku Romulanského piva, ale Quark proti Kotovi svědčil a obvinění bylo staženo - o osm let později byl Kot propuštěn a Quark jejich shledání na DS9 málem nepřežil.
Pustil únosce symbionta Daxe na palubu DS9 a nevědomky dodal zbraně pro první útok Maquis. Po mém příchodu na tehdejší Terok Nor v roce 2365 a nástupu do funkce konstábla, Quark poskytl za úplatu alibi Kiře ve věci Vaatrikovy vraždy. Konec.

 

Civilní pochvala, kapt. B. Sisko, velící důstojník DS9, SD 50100

 

Jsem nucen ji Quarkovi předat. Díky Federace mu patří za jeho zprostředkování obchodní dohody s rasou Karemma z Gama kvadrantu (obchodníci z Dominionu) a navíc - pokud těmto hlášením mohu věřit - za záchranu mé lodi, když sám dokázal zneškodnit nevybuchlé torpédo vypálené Jem'Hadary.
Jen bych si přál, aby přestal vysílat svou reklamu po celé stanici přes komunikační systémy a replikátory.

 

Bezpečnostní záznam: Zápis provádí Odo, šéf bezpečnosti, SD 50080

 

Uvádím do záznamu nedávnou spolupráci Ferengijského barmana v úspěšné operaci proti Markalianským pašerákům. Konec.

 

Bezpečnostní záznam: Osobní dodatek

 

Už nikdy nikoho nevezmu do vazby, aniž bych věděl, z čeho je obviněn. Udělal jsem to s Quarkem a málem nás to oba stálo život. Alespoň jsem se dozvěděl, že Quark není ani dost bohatý ani nemá takové konexe, aby se stal členem Orionského syndikátu.

 

Psychologický profil - dodatek, Dr. Julian Bashir, SD 50500

 

V posledních měsících Quarka zasáhlo několik životních ran ale zažil i chvíle štěstí. Potýkal se se zažitými Ferengijskými zvyky a stal se mnohem méně konzervativní poté, co si vybíral mezi životem na jedné straně a dodržením Ferengijského kontraktu se svým starým protivníkem, likvidátorem FCA Bruntem, na straně druhé. Uplacený Ferengijský doktor Quarkovi určil chybnou diagnózu - smrtelný Dorekův syndrom. Podle Ferengijského zvyku nabídl Quark své zpopelněné pozůstatky k prodeji a koupil je právě Brunt. Poté, co se ukázalo, že smrtelná diagnóza nebyla správná, trval Brunt na dodržení dohody a chtěl, aby Quark bez odkladu ukončil svůj život a dodal mu svůj popel. Ačkoliv se na začátku Quark rozhodl dohodu dodržet a dokonce najal Garaka, aby ho zabil (tento fakt jsem se dozvěděl z důvěryhodného zdroje), nakonec se rozhodl pro život. Ztratil sice Ferengijskou obchodní licenci, ale, k jeho velkému překvapení, všichni na stanici ho podpořili a on dál provozuje svůj bar a provádí své mnohdy pochybné obchody. Bere si 30% ze spropitného svých zaměstnanců a osobně spravuje jejich fond na dovolenou.
Na druhou stranu je dobře, že náš usedlý Ferengijský barman je také tvrdý malý chlapík. K jeho mnoha zraněním a téměř smrtelným nehodám v minulých dvou letech (ke kterým nejspíš patří i jeho výkon při záchraně svého a Odova života na ledové planetě třídy L) přibyly další, když se letech na stanici zastavila Grilka. Ve skutečnosti sem přijela hledat malou romanci a já stále ještě nevěřím tomu, že ho Worf naučil jak se chovat a přežít a pomohl mu jakýmsi bojovým zařízením na bázi virtuální reality. Také jsem nemohl uvěřit, že se na Risu poprvé vypravil až s naší skupinou na začátku tohoto roku - na druhou stranu věřím, že má kopii prvního vydání Vulkánské erotické otrokyně.

 

Dodatek souboru: Záznam provádí první důstojník U.S.S. Al-Batani Saleck

 

Quark v sobě dokáže nalézt netušenou hloubku a odvahu. Na popud likvidátora FCA Brunta se pokusil rozbít vztah velkého Naguse Zeka ke své matce - měl za to získat zpět svou Ferengijskou obchodní licenci. Když však zjistil, že jeho matka ve skutečnosti fungovala jako obchodní poradce stárnoucího a zapomnětlivého Zeka, a jaké důsledky bude jeho čin mít pro celý Ferenginar, opět svedl šťastný pár dohromady. Quark v sobě dokáže nalézt netušenou hloubku a odvahu. Na popud likvidátora FCA Brunta se pokusil rozbít vztah velkého Naguse Zeka ke své matce - měl za to získat zpět svou Ferengijskou obchodní licenci. Když však zjistil, že jeho matka ve skutečnosti fungovala jako obchodní poradce stárnoucího a zapomětlivého Zeka, a jaké důsledky bude jeho čin mít pro celý Ferenginar, opět svedl šťastný pár dohromady.
Při okupaci DS9 Dominionem osvobodil spolu se Ziyal uvězněné "sabotéry" Kiru, Roma, Jakea Siska a Leetu a umožnil tak Romovi, aby vypojil zbraňové systémy stanice a její obranu před příchodem Federace.
Poté, co byla jeho matka unesena Dominionem, dokázal ji spolu se skupinou Ferengů lstí osvobodit a navíc zajmout Vortu, který ji přiletěl "vyměnit". Podobně odvážně se zachoval, když byl velký Nagus Zek zajat v Zrcadlovém vesmíru. Spolu se svým bratrem Romem tam Regentu Worfovi dopravili maskovací zařízení, které žádal za Zekovu svobodu, ale zapojili je tak, aby Regentovu loď vyřadilo z boje.
Po vítězství Federace nad Dominionem zůstává Quark na DS9 a dále zde provozuje svůj bar a své mnohdy neprůhledné obchody.

 

Armin Shimerman

 

Během přestávky v natáčení po třetí sezóně pracoval Armin se Sallz Fieldovou a Edem Harrisem na celovečerním filmu společnousti Paramount "Oko za oko", režírovaném Johnem Schlesingerem. Vytvořil také vedlejší roli okresního prokurátora Van Horna ve filmu "Dream Man" spolu s Andrew McCarthym, Patsy Kensitovou a představitelkou Tashy Yar ze Star Trek - The Next Generation, Denise Crosbyovou.
Narodil se v přistěhovalecké rodině v malém farmářském městě v New Jersey. Když mu bylo 16 let, celá rodina se přestěhovala do Los Angeles. Ve snaze pomoci synovi poznat nové lidi v L.A. ho matka zapsala do dramatického kroužku a jak se říká, zbytek je historie. Po své promoci na University of California v Los Angeles byl vybrán jako jeden z osmi učedníků do prestižního divadla Old Globe Theater v San Diegu. Armin se objevil v mnoha lokálních představeních v Tyrone Guthrie Theatre, v Mark Taper Forum, na American Shakespeare Festival, na New York Shakespeare Festival, a v Indiana Repertory Theater. Poté, co se přestěhoval do New Yorku, získal Armin role na Bradwayi v posledním z muzikálů Richarda Rodgera "I Remember Mama", v představení "Broadway" s Chrisem Sarandonem a Terri Garr, v představení "St. Joan" s Lynn Redgravevovou a v přestavení Joe Pappa "Three Penny Opera", kde s ním hrál Raul Julia.
Potom se Shimerman vrátil do svého adoptivního domova v Los Angeles a jeho úspěch pokračoval, když se objevil ve vedlejších rolích ve dvou seriálech CBS. Hrál Pascala v Beauty & The Beast a bratrance Bernarda v Brooklyn Bridge. Jeho další televizní úspěchy zahrnují více než 65 malých rolí v takových seriálech, jako jsou L.A. Law, Married: With Children, Civil Wars nebo Seinfeld. Hrál také ve vedlejší roli soudce Moskina seriálu ABC-TV The Practice a zlého ředitele Snydera v seriálu WB Network Buffy the Vampire Slayer.
Asi nejznámější Shimermanovy epizodní role jsou v seriálu Star Trek: The Next Generation, kde jeho debutem byla role svatebního automatu v epizodě "Haven" v první sezóně. Později se v téže sezóně k TNG vrátil objevil se jako Letek, první Ferengi, který se kdy objevil ve Star Treku. Epizoda se jmenovala The Last Outpost."
Armin učí studenty po celém Los Angeles svůj jedinečný přístup k hraní Shakespeara. Je velmi vyhledávaný učitel. Přednášel na High School of the Performing Arts, na Theatricum Botanicum, na Tyrone Guthrie Theatre, na College of Idaho, pro několik komerčních společností i na své alma mater, UCLA. Věnuje se psaní dvou sci-fi románů. Jeden se jmenuje "The Merchant Prince," druhý je z prostředí Star Treku a jmenuje se "Wheels within Wheels." Armin se angažuje jako člen Národní rady Společnosti televizních herců (Screen Actors Guild).